Liên hệ

Liên hệ

Thông tin khác

Bạn vẫn còn thắc mắc? Vui lòng đọc phần Câu hỏi thường gặp (bằng tiếng Anh) của chúng tôi hoặc liên hệ với nhóm phụ trách nghệ sĩ của chúng tôi.

Đối với các vấn đề về siêu dữ liệu và hoạt động: hãy liên hệ với công ty thu âm và/hoặc nhà phân phối của bạn.