Početni koraci

Načini za dostavljanje muzike

Postavljanje muzike na Spotify

Sadržaj na Spotify-u pruža diskografska kuća ili distributer. Ako imate ugovor sa diskografskom kućom, ona će se pobrinuti o dostavljanju vaše muzike na Spotify. Ako ste nezavisan izvođač, sami ćete morati da se pobrinete o distribuciji.

Ako trenutno nemate distributera, Spotify sarađuje sa kompanijama koje mogu da se pobrinu za licenciranje i distribuciju vaše muzike, kao i da vam plate naknade od autorskih prava koje ostvarujete kada slušaoci strimuju vašu muziku na Spotify-u. To obično obuhvata naknadu ili proviziju, ali svaka usluga je jedinstvena, pa se obavezno informišite pre nego što izaberete onu koja odgovara vašim potrebama.

Posetite direktorijum pružalaca usluge da biste pronašli listu izabranih i preporučenih distrubutera koji ispunjavaju naše standarde za pružanje kvalitetnih metapodataka i zaštitu od kršenja autorskih prava.

Najbolje prakse

Kada budete spremni da dostavite muziku, preporučujemo vam sledeće najbolje prakse:

  • Datum objavljivanja u celom svetu: muzika treba da bude istovremeno dostupna na svim tržištima
  • Na radiju/na Spotify-u: muzika treba da bude dostupna odmah kada se prvi put emituje na radiju
  • Onlajn/na Spotify-u: muzika treba da bude istovremeno dostupna na svim platformama za striming (uključujući platforme za video snimke)

Ako želite da pošaljete muziku na razmatranje za plejlistu, ona mora da bude neobjavljena. Zato preporučujemo da odaberete distributera koji vam omogućava da izaberete datum objavljivanja najmanje nedelju dana unapred. Na taj način možete da budete sigurni da ćemo dobiti vašu muziku unapred da bismo je poslali našim urednicima.