Začíname

Sprístupnenie vašej hudby

Ako dostať svoju hudbu na Spotify

Obsah na Spotify pridáva buď vydavateľstvo, alebo distribútor. Ak už máte zmluvu s nejakým vydavateľstvom, oni sa postarajú, aby sa vaša hudba dostala na Spotify. Ak ste nezávislým interpretom, zabezpečenie distribúcie je na vás.

Ak v súčasnosti nemáte žiadneho distribútora, môžete využiť služby niektorej zo spoločností, s ktorými Spotify spolupracuje, a ktorá sa postará o licencovanie a distribúciu vašej hudby a o výplatu honorárov z prehrávania vašej hudby na Spotify. Obvykle sa s tým spája nejaký poplatok alebo provízia. Každá služba je však jedinečná, preto si pred výberom pozorne preštudujte, ktorá je pre vás najvhodnejšia.

V našom adresári poskytovateľov nájdete zoznam preferovaných a odporúčaných distribútorov, ktorí spĺňajú naše štandardy týkajúce sa kvality metadát a ochrany pred porušovaním práv.

Odporúčané postupy

Pri sprístupnení vašej hudby vám odporúčame dodržiavať tieto postupy:

  • Globálny dátum vydania: hudba by mala byť uvedená na všetkých trhoch naraz
  • V éteri a na Spotify: hudba by mala byť uvedená súčasne s premiérou v rádiu
  • Online a na Spotify: hudba by mala byť uvedená na všetkých streamovacích platformách súčasne (vrátane video platforiem)

Ak chcete navrhnúť zaradenie svojej hudby do playlistu, musí byť ešte nevydaná. Preto odporúčame vybrať takého distribútora, ktorý vám umožní vybrať dátum vydania aspoň týždeň vopred. Budete tak mať istotu, že sa k nám vaša hudba dostane v dostatočnom predstihu a naši editori si ju stihnú vypočuť.